Discipline Associate

 

SPORT DA COMBATTIMENTO

Full Contact

Light Contact

Semi Contact

 

 

AIKIDO

 

 

AIKIJUJITSU

 

 

BRAZILIAN JIU JITSU

 

 

CHANBARA (SHERMA GIAPPONESE)

 

DIFESA PERSONALE

 

 

DUSHAN KU KAI KI KAN

 

 

FORSVAR

 

 

GOSHINJITSU

 

 

IAIDO

 

 

ARNIS KALI ESCRIMA

Pentjak Silat

 

 

JEET KUNE DO & FILIPINO MARTIAL ARTS

 

 

JUDO

 

                         

DISCIPLINE BIONATURALI

 

 

ATTIVITA' MOTORIE

 

KANDAL

 

KATORI SHINTO RYU

 

 

KEMPO NIPPON

 

KEMPO RYUKO 

 

KENDO

 

 

KI JUTSU DO

 

 

KICK BOXING

 

 

KOBUDO

 

 

KRAV MAGA

                                 Military*Police*Civilian

 

 

KUNG FU

Tradizionale

 

KARATE SELF DEFENCE SYSTEM

 

 

MUAY THAI

 

 

NINJUTSU

 

 

JU JITSU

 

 

GINNASTICA ORIENTALE

 

 

NANBUDO

 

QICONG

 

 

SAVATE

 

 

SPETSNAZ

 

 

SHIATSU

 

 

TAEKWONDO

 

 

TAI CHI

 

 

TAI CHI CHUAN

 

 

TAI JUTSU

 

 

TAIHO JUTSU

 

 

TIRO DINAMICO OPERATIVO

 

 

SHINOBI JUTSU

 

 

STICK FIGHTING

Karate pro-Combat

Baton Fight

 

 

VIET VO DAO - HE PAI

 

 

YAWARADO

 

 

WUSHU